Krzysztof Morawski

Diagnostyka
i rehabilitacja

Rehabilitacja jest najważniejszym elementem opieki pooperacyjnej. To właśnie od pracy, jaką wykonamy po wszczepieniu implantu, uzależnione są nasze efekty. Świadomość procesu oraz regularna praca ze specjalistą są kluczowe w powrocie do świata dźwięków.

Rehabilitacja po wszczepie implantu słuchowego

Rehabilitacja ma decydujący wpływ na dalszy rozwój mowy Pacjenta i efektywność działania implantu. Sam przebieg rehabilitacji musi zostać dopasowany do potrzeb i wieku osoby, która przeszła zabieg. Aby Pacjent mógł w pełni korzystać z implantu słuchowego, należy regularnie pracować ze specjalistą logopedą oraz uzyskać wsparcie otoczenia. Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci, które dopiero zaczynają mówić oraz uczyć się rozumienia słów. Czas rehabilitacji jest kwestią indywidualną. U niektórych Pacjentów rezultaty będzie można zaobserwować bardzo szybko, u innych trzeba będzie na nie poczekać dłużej. W całym procesie niezmierne ważna jest cierpliwość oraz regularność.