Krzysztof Morawski

Materiały
dla lekarzy

Wyniki badań klinicznych oraz prace naukowe dostępne są dla wszystkich osób pragnących zgłębić wiedzę na temat szeroko pojętej otolaryngologii i otochirurgii.

Materiały do pobrania

Pacjenci z niedosłuchem
w gabinecie laryngologicznym
Publikacje
specjalistyczne
Teksty oraz
prezentacje naukowe